Forsiden

Velkommen til Silkeborg Lærerforening

2014-09-16

al

Silkeborg Lærerforening repræsenterer alle folkeskolerne i Silkeborg Kommune samt PPR, SoSu-skolen, Lysbro Uddannelsescenter og andre specialgrupper og enkeltpersoner under vores overenskomst. Silkeborg Lærerforening kan desuden findes på Facebook. Klik her:

a

 

a
 
 

Sidste nyt fra Silkeborg Lærerforening

a
Silkeborg Lærerforening  
Nyhedsbrev
 
Skoleåret er nu i fuld gang, og hverdagen på skolerne i Silke-borg er udfordret af mange problemstillinger. For at skabe et overblik over en lærers arbejdstidsmæssige udfordringer har kredsen gennem tillidsrepræsentanterne gennemført en spørgeskemaundersøgelse over forholdene, og kredsen vil på denne baggrund at tage problemstillingerne op med kommunen.
 
For Silkeborg Lærerforening er 7 timers puljen meget vigtig. 7 timers puljen og 240 timers puljen er den tid, der skal sikre lærerne forberedelsestid til de mange undervisningstimer, læreren har fået her i det nye skoleår. Det er puljerne, der gør det muligt for læreren at møde velforberedt til alle timer, og giver læreren muligheden for at bibeholde kvaliteten i sin undervisning. Vores undersøgelse viser, at enkelte skoler ikke betragter de 7 timer som en selvstændig pulje, og at der ikke er en tydelig plads til de 7 timer på alle læreres mødeplan.
Kredsen arbejder målrettet på, at dette bliver tilfældet for alle lærere ved at synliggøre konkrete problemstillinger overfor kommunen og via samarbejdet med tillidsrepræsentanterne på de enkelte skoler. Det er et fælles mål for både lærere og ledere, at der er kvalitet i undervisningen, og at undervisningen er velforberedt. Alle lærere bør derfor have synliggjort de syv timer i sin mødeplan, hvis ikke det allerede er gjort.
Se resten af nyhedsbrevet her. Nyhedsbrev
 
100_2333.jpg

Sidste nyt fra Danmarks Lærerforening

I
OECD: Danmark bruger færre penge på skolen end nabolande
Danmark sakker bagud, når det handler om at investere i folkeskolen. Både Sverige og Norge bruger flere penge på skoleområdet end Danmark, viser en ny rapport fra OECD.
Tallene viser, at Danmark både for de yngste elever og de ældste elever sakker agterud i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med, når det handler om udgifterne til folkeskolen målt pr. elev.
Danmark ligger på en henholdsvis 9. og ll.-plads ud af OECD's 34 medlemslande, hvilket er en markant tilbagegang i forhold til tidligere år. Og lande som Sverige, Norge, Storbritannien, Luxembourg, Schweiz og Østrig ligger nu foran Danmark. Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, siger om de offentliggjorte tal:
- Det postuleres igen og igen i debatten, at Danmark har verdens dyreste – eller en af verdens dyreste - folkeskoler. Det er ikke rigtigt. Vi må konstatere, at Danmark end ikke er i top fem, og vi er på vej nedad i forhold til vores nabolande. Det er meget bekymrende.
Hvis man ligger tallene for udgifter per elev på de yngste og de ældste elever sammen, ligger Danmark på en 10. plads ud af OECD's 34 medlemslande.
 
Læs resten af nyheden her: DLF's nyhedsside
DLFimage.jpg

Silkeborg Lærerforening bor på Skoletorvet

 

Hvad er mere naturligt end at Silkeborg Lærerforeningen bor på Skoletorvet? Det skyldes nu nærmest en tilfældighed, men det er en helt anden historie.  Vi råder over hele øverste etage, som i 2008 har gennemgået en større renovering. 

 

Sidste nyt fra Folkeskolen DK

Klik her: http://www.folkeskolen.dk/

Sidste nyt fra Undervisere DK

Klik her: Http://www.undervisere.dk

 

100_2322.jpg

Øverst oppe, på 3. sal, residerer Silkeborg Lærerforening