Forsiden

Velkommen til Silkeborg Lærerforening

2014-06-27

al

Silkeborg Lærerforening repræsenterer alle folkeskolerne i Silkeborg Kommune samt PPR, SoSu-skolen, Lysbro Uddannelsescenter og andre specialgrupper og enkeltpersoner under vores overenskomst. Silkeborg Lærerforening kan desuden findes på Facebook. Klik her:

a

 

a
 
Sommerferielukket
I skolernes sommerferie kan Silkeborg Lærerforening kontaktes via mail eller via formandens og næstformandens telefon.
a
Silkeborg Lærerforening – mail – 132@dlf.org
Formand Johnny Specht – mail – Josp@dlf.org – 23461906
Næstformand Niels Jørgen Jensen – mail – nije@dlf.org - 23465727
a
 

Sidste nyt fra Silkeborg Lærerforening

a
Silkeborg Lærerforening  
 
Kære medlem
 
Inden I går på en velfortjent sommerferie, vil vi ønske, at I alle får mulighed at slappe af og genoplade batterierne til endnu et hektisk skoleår.
 
Det er i næste skoleår, at både en ny folkeskolereform og en ny arbejdstidsaftale skal stå sin prøve.
Vi ved, at det på mange skoler har været en travl og problematisk proces, at få tingene med opgaveoversigter og mødeplaner til at gå op i en højere enhed, og at man på skolerne knap er færdige med det endnu.
 
På de tilbagemeldinger vi får fra både tillidsrepræsentanter og medlemmer, er det tydeligt, at der stadig ikke er helt klarhed på, hvad alle de nye tiltag betyder for kvaliteten i undervisningen og lærernes arbejdsmiljø.
Ændringer i den størrelsesorden, der lægges op til næste skoleår, er umulige at implementere i løbet af et enkelt skoleår, derfor bliver det nødvendigt at forholde sig realistisk til de tiltag, man ønsker at igangsætte.
Hvis en ny skolereform skal blive en succes, er den også afhængig af i hvor stor udstrækning, der er sammenhæng mellem resurser og ambitioner.
 
Læs resten af medlemsbrevet her. Sommerbrev
 
kalender2014.jpg

Årets lærerkalender

Sidste nyt fra Danmarks Lærerforening

I
Ny kampagne viser lærernes betydning for samfundet
 
’Fremtiden starter i skolen’. Det er titlen på en ny kampagne, som Danmarks Lærerforening lancerer i dag. Kampagnen sætter fokus på folkeskolens og lærernes betydning for den enkelte elev og det omgivende samfund.
”Lærere har en klar ambition om at levere undervisning, som giver eleverne et stærkt fagligt fundament. Men en stor del af jobbet handler også om at være med til at skabe hele mennesker og samfundsborgere. Det, synes vi, er vigtigt at gøre danskerne opmærksomme på, så folkeskolen bliver set som en vigtig investering i Danmarks fremtid,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Kampagnen er bygget op omkring fire almindelige lærere, som fortæller, hvordan de ser lærerfagets betydning for samfundet. Der er blandt andet lavet annoncer til dagbladene og i biograferne vises en kampagnefilm.

”Med de store forandringer folkeskolen gennemgår i øjeblikket med stigende inklusion og en ny skolereform, så er der ekstra behov for, at vi får drøftet, hvad det er en for skole, vi gerne vil udvikle. Og jeg er optaget af, at vi får nogle rammer, så det bliver muligt for alle lærere at lave undervisning på et højt fagligt niveau,” siger Anders Bondo Christensen.

Samarbejde med virksomheder
Danmarks Lærerforening har i kampagnen også valgt at sætte fokus på den del af undervisningen, hvor lærerne samarbejder med lokale organisationer, virksomheder og foreninger.

”Når lærere flytter undervisningen ud af klasseværelset og får eleverne til at omsætte og bruge deres viden i nye situationer, er vi med til at udvikle kreative og selvstændige unge. En forudsætning for, at det skal kunne lade sig gøre er, at eleverne undervises af kompetente lærere, og der er rum til at tilrettelægge de forløb,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Den nye lærerkampagne kommer til at køre i de sidste uger af juni op til skolernes sommerferie og igen i efteråret.
Læs mere:
DLFimage.jpg

Silkeborg Lærerforening bor på Skoletorvet

 

Hvad er mere naturligt end at Silkeborg Lærerforeningen bor på Skoletorvet? Det skyldes nu nærmest en tilfældighed, men det er en helt anden historie.  Vi råder over hele øverste etage, som i 2008 har gennemgået en større renovering. 

 

Sidste nyt fra Folkeskolen DK

Klik her: http://www.folkeskolen.dk/

Sidste nyt fra Undervisere DK

Klik her: Http://www.undervisere.dk

 

100_2322.jpg

Øverst oppe, på 3. sal, residerer Silkeborg Lærerforening