Forsiden

Velkommen til Silkeborg Lærerforening

2015-04-09

al

Silkeborg Lærerforening repræsenterer alle folkeskolerne i Silkeborg Kommune samt PPR, SoSu-skolen, Lysbro Uddannelsescenter og andre specialgrupper og enkeltpersoner under vores overenskomst. Silkeborg Lærerforening kan desuden findes på Facebook. Klik her:

a

 

a
 
 

Sidste nyt fra Silkeborg Lærerforening

a
Hvordan skal fremtidens skole se ud i Silkeborg Kommune?
Byrådet vil med Børne- og Ungeudvalget i spidsen lave en strategi for udviklingen af folkeskolen frem mod 2021. Målet er samtidig, at en ny skolestruktur skal være på plads allerede næste år. Børne- og Ungeudvalget lægger op til debat om strategi for folkeskolerne i Silkeborg ved at invitere til lokale debatmøder.
Silkeborg Lærerforening deltager gerne og vi giver her et bud på, hvad der for os er kvalitet, og hvad der er værd at gå efter. Kvalitet i folkeskolen afhænger overordnet af tre ting – skolekulturen, lærerne og skoleledelsen. Her gives der et bud på hvad der er kvalitet, når det handler om skolestrukturen.
Hvis eleverne i folkeskolen skal præstere bedst muligt, så er det vigtigt at skolekulturen fremmer gode relationer mellem ledere, lærere og elever, det er vigtig, at elever, lærere og ledere har et personligt forhold til ”DERES” skole. Den bedste skole opnås derfor ikke ved, at lave store mastodont skoler med mange matrikler spredt ud over et stort geografisk område, men opnås derimod, når lærere, ledere og elever har et godt indbyrdes forhold, og hvor varme relationer indbyrdes mellem alle aktørerne er med til at understøtte og udvikle elevernes indlæring.
Skolekulturen skal gøre elevernes dagligdag velorganiseret og tryg. Mange skiftende klasser, hold, lærere, skemaer vil gøre eleverne utrygge og have betydning for elevernes læringsmiljø. Her er der tale om kvalitet, når læreren er fysisk tæt på eleven, når læreren er optaget af, at eleven gør fremskridt, og når læreren engagerer eleven og sikrer elevens opmærksomhed. Det er ikke ligegyldigt, hvor mange elever en lærer skal undervise og forholde sig til.  
 
100_2331.jpg

Sidste nyt fra Danmarks Lærerforening

I
Politikere opmærksomme på skolens ressourcemangel
For lidt tid og for mange opgaver. Sådan lyder dommen over den nye hverdag i folkeskolen fra Skolelederforeningen. Det får nu flere politikere til at reagere.
Vi forstår skoleledernes bekymring. Det er meldingen fra en række politikere i dagens Politiken ovenpå en medlemsundersøgelse fra Skolelederforeningen, der viser, at 40 procent af skolelederne ikke mener, der er nok ressourcerne til at løfte reformen.
En af dem er Liberal Alliances undervisningsordfører, Merete Riisager:
- Skolens kerneopgaver - som blandt andet at oprette samarbejde mellem lærere og pædagoger - bliver nedprioriteret, fordi lederne bliver tvunget til at gøre noget, der ikke er belæg for virker. Det er på alle måder trist, siger hun til Politiken og understreger, at der skal gøres noget nu:
- Børn har ikke tid til at vente. Man kan ikke behandle folkeskolen som en industriarbejdsplads, hvor der bliver fremstillet møtrikker. Det her er altså rigtige børn, der går glip af en rigtig undervisning. Det kan blive et problem for dem resten af deres dage, siger Merete Riisager til Politiken.
Hos Venstre og Dansk Folkeparti peger man på, at det er kommunerne, der skal sørge for, at de enkelte skoler har ressourcer nok:
- Vi har en forventning om, at pengene, der er afsat til reformen, rækker. Hvis de ikke gør, skal skolerne tage fat i deres kommunalbestyrelse. Derfor er det i høj grad en kommunal beslutning. Men det er noget, vi skal være opmærksomme på, siger Venstres folkeskoleordfører, Louise Schack Elholm til Politiken.  
Det bakker Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, op. Over for Politiken siger han, at kommunerne skal sørge for at klæde deres ledere på til opgaven og sammen med lederne vurdere, hvilke tiltag og ressourcer der er nødvendige for at løse opgaven med den nye folkeskolereform. 
DLFimage.jpg

Silkeborg Lærerforening bor på Skoletorvet

 

Hvad er mere naturligt end at Silkeborg Lærerforeningen bor på Skoletorvet? Det skyldes nu nærmest en tilfældighed, men det er en helt anden historie.  Vi råder over hele øverste etage, som i 2008 har gennemgået en større renovering. 

 

Sidste nyt fra Folkeskolen DK

Klik her: http://www.folkeskolen.dk/

Sidste nyt fra Undervisere DK

Klik her: Http://www.undervisere.dk

 

100_2322.jpg

Øverst oppe, på 3. sal, residerer Silkeborg Lærerforening