Forsiden

Velkommen til Silkeborg Lærerforening

2015-02-27

al

Silkeborg Lærerforening repræsenterer alle folkeskolerne i Silkeborg Kommune samt PPR, SoSu-skolen, Lysbro Uddannelsescenter og andre specialgrupper og enkeltpersoner under vores overenskomst. Silkeborg Lærerforening kan desuden findes på Facebook. Klik her:

a

 

a
 
 

Sidste nyt fra Silkeborg Lærerforening

a
Silkeborg Lærerforening 
a
kreds 132 Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
 
                                            torsdag den 5. marts 2015
                                            i Silkeborg Seminariums Lillesøsal kl. 19.00.
 
                                            Foreløbig dagsorden:
 
                                            1.   Valg af dirigent
                                            2.   Godkendelse af mødets forretningsorden
                                            3.   Beretning
                                            4.   Regnskabsaflæggelse
                                            5.   Budget og fastsættelse af kontingent
                                            6.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
                                            7.   Eventuelt
 
Her kan relevante bilag findes:
 
 
 
 
Regnskab-for-særlig Fond 2014
 
 
 
100_2331.jpg

Sidste nyt fra Danmarks Lærerforening

I
Lærernes Centralorganisation og KL har indgået OK-aftale
Efter flere dages lange og intense forhandlinger har Lærernes Centralorganisation og KL indgået en aftale om en treårig overenskomst.
Formand for LC og Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, siger om aftalen:
"Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg gik efter en arbejdstidsaftale, der kan erstatte den nuværende lov. Det er ikke lykkes. Til gengæld har vi med den nye overenskomst i fællesskab med KL taget en række initiativer, der skal sikre, at lærerne kan lykkes med opgaven. Det drejer sig ikke mindst om, at lærerne skal have reel mulighed for planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen," siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:
"Det er også væsentligt, at vi med den her aftale ikke skriver under på Lov 409. Vi konstaterer, at loven er vedtaget af et flertal i folketinget, og derfor er gældende. Uagtet dette ønsker vi sammen med KL, at der kommer fokus på skolerne, lærerne og ledernes mulighed for at levere god undervisning til eleverne. Det forpligter vi os til sammen med KL."
Løbende opfølgning om aftalen fungerer
I aftalen som KL og LC har indgået forpligter parterne sig på at følge op på, om lærerne har mulighed for at løfte opgaverne løbende i overenskomstperioden.
"Det har været meget vigtigt for os, at vi får mulighed for at sikre, at der løbende følges op på, om lærerne og lederne kan lykkes med opgaven. Og jeg er meget tilfreds med, at vi sammen med KL er enige om, at det skal følges helt tæt, både mellem de centrale parter og lokalt i kommunerne. Den første opfølgning gennemføres i skoleåret 2015/16, og det giver mulighed for justeringer og ændringer, hvis der er noget, som ikke fungerer efter aftalen," siger Anders Bondo Christensen.
DLFimage.jpg

Silkeborg Lærerforening bor på Skoletorvet

 

Hvad er mere naturligt end at Silkeborg Lærerforeningen bor på Skoletorvet? Det skyldes nu nærmest en tilfældighed, men det er en helt anden historie.  Vi råder over hele øverste etage, som i 2008 har gennemgået en større renovering. 

 

Sidste nyt fra Folkeskolen DK

Klik her: http://www.folkeskolen.dk/

Sidste nyt fra Undervisere DK

Klik her: Http://www.undervisere.dk

 

100_2322.jpg

Øverst oppe, på 3. sal, residerer Silkeborg Lærerforening