KREDS 132

Generalforsamling 2017

Den 16. marts afholdte Silkeborg Lærerforening generalforsamling. Forsamling havde fokus på de mange reformer, som folkeskolen de sidste mange år har været ramt af. Først kom reformen af specialundervisningsområdet og satte fokus på inklusion, så kom Folkeskolereformen og reformen af lærernes arbejdstid, så reformen af skolestrukturen lokalt og sidst læringsplatformene, der som en del af det såkaldte brugerportalsinitiativ, er en del af en større digitaliseringsreform.

Hver reform har fejet tidligere reformers mål og arbejde af banen, konkret har arbejdet med læringsplatforme flere steder fortrængt planer for arbejdet med folkeskolereformens elementer, uden at læreren har fået en oplevelse af at stå med et brugbart og færdigt resultat fra et tidligere projekt.

Styringskæden fra Christiansborg fra regering til ministerium, fra ministerium til kommune, fra kommune til skoleleder, fra skoleleder til lærer og fra lærer til elev, skal sikre implementeringen af diverse reformer og tiltag.

Denne styring tager ikke højde for, at forskningen f.eks. viser, at lærerne er den vigtigste faktor, når det gælder elevernes undervisning. Lærernes didaktiske kompetence er afgørende for tilrettelæggelsen af undervisningen. For Silkeborg Lærerforening er lærerne de pædagogiske erfaringseksperter, og deres viden skal selvfølgelig bruges, når skolen skal udvikles. Lærernes erfaring og uddannelse er uvurderlig viden om undervisning, og om hvordan elever lærer, og lærerne skal derfor være med til at præge skolen udvikling.

Som et nyt initiativ vedtog generalforsamlingen i Silkeborg Lærerforening at sætte fokus på Silkeborg Læreren som begreb eller brand, om man vil (se vedtagelsen i sideboksen). Dette skal ses, som et led i et modsvar til den centrifuge af reformer, som skolen udsættes for.

Ved at undersøge og finde de egenskaber og træk, som er karakteristiske for netop lærere i Silkeborg, er målet at diskutere og definere en kollektiv læreridentitet, som alle lærere i Silkeborg kan se sig selv i, og som kan understøtte det professionelle ståsted. Et ståsted, vi som lærerforening ønsker at bruge i den lokale og kommunale skoledebat, men samtidig et ståsted, som vi forestiller os, at den enkelte lærer kan bruge i sit arbejde for at få indflydelse og være med til at præge udviklingen på netop sin skole.

At den enkelte lærer gennem sin deltagelse bliver en del skolens udvikling vil samtidig forbedre arbejdsmiljøet på skolerne.

Silkeborglæreren