MEDLEM Kurser og aktiviteter

Kredsens TR-kurser

Kurser for tillidsrepræsentanter i 2016

Silkeborg Lærerforening arrangerer hvert år kurser for tillidsrepræsentanterne. Hvert forår arrangeres et kursus i samarbejde med de østjyske lærerkredse i regionmidt i Kredssamarbejde Østjylland. (KS-Ø).

Hvert efterår arrangeres et lokalt TR-kursus i sambejde med Skanderborg-Odder Lærerkreds

KSØ- kurset

Skarrildhus april 2017:

Nye konflikter, mulige samarbejdsformer. De faglige professioner og
deres roller i konkurrencestaten v/Ove Kaj Pedersen, CBS.

Paneldebat – Hvad skal vi med skolen?

Fremtidens skole til fremtidens samfund v/Jesper Bo Jensen.

 

Lokal TR-kursus

Skarrildhus november 2017

Under planlægning.