Medlem Medlemsfordele

Hvem skal...?

Det skal ... Danmarks Lærerforening!
  • Hvem skal være med til at præge udviklingen i samfundet?

 

  • Hvem skal tage aktivt del i skoledebatten såvel lokalt, som på landsplan?

 

  • Hvem skal være med til at præge og have indflydelse på love og bekendtgørelse, der vedrører folkeskolen?

 

  • Hvem skal sørge for rammerne omkring lærernes arbejde?

 

  • Hvem skal sørge for ordentlige lønforhold?

 

  • Hvem skal sørge for, at tillidsrepræsentanten får en god uddannelse?

 

  • Hvem skal være tillidsrepræsentantens daglige sparringspartner?

 

  • Hvem skal være brandmand, når det virkelig brænder på for en lærer i folkeskolen?

 

  • Hvem skal stå vagt om uddannelsen af lærere til den danske folkeskole?

 

  • Hvem skal være spydspids i det faglige og pædagogiske arbejde?

 

Hvis du mener, at det gør vi bedst og med størst effekt i fællesskab, så er du selvfølgelig medlem af Danmarks Lærerforening og er med til at yde til fællesskabets arbejde, frem for kun at nyde frugten af andres indsats og betaling.

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?