Medlem Medlemsfordele

Lærerforeningen yder støtte og rådgivning

Når medlemmer har brug for hjælp!
 • Når medlemmer har brug for hjælp, kan de søge rådgivning hos Silkeborg Lærerforening. I spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø kan du få rådgivning og evt. visiteres til psykologhjælp betalt af Danmarks Lærerforening.

 

 • Når medlemmer indkaldes til rundbordssamtaler.

 

 • Når medlemmer finder fejl i lønsedler og pensionsoversigter. Rådgivning, der i tidens løb, har sikret medlemmer mange tusind kroner.

 

 • Når medlemmer er i problemer, er medlemmer sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved klagesager/ afskedigelsessager.

 

 • Når medlemmer er varslet afskediget, har DLF høringsret i forbindelse med denne påtænkte afsked.

 

 • Når medlemmet er ramt af lock-out eller er i strejke, så er medlemmet sikret lønkompensation.

 

 • Når medlemmer er i en vanskelig økonomisk situation, kan medlemmer søge økonomisk støtte i DLF´s understøttelseskasse.

 

 • Danmarks Lærerforening varetager lærernes og børnehaveklasse-ledernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser.

 

 • Danmarks Lærerforening er aktive i samfundsdebatten (DLF´s formand Anders Bondo Christensen er en af de mest citerede faglige leder i Danmark). Vi er politiske men partipolitisk uafhængige.

 

 • Danmarks Lærerforening har aftaleretten i forhold til dine løn– og arbejdsforhold.

 

 • Danmarks Lærerforening sikrer tillidsrepræsentanterne en grunduddannelse og følger løbende til TR-møder og TR-kurser, så at du som medlem hele tiden er sikret den bedste hjælp og støtte på skolen.

 

 • Hvor hente lærere, der ikke er medlemmer hjælp?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?