Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Hvordan får du hjælp til din arbejdsskadesag?

Vi kan hjælpe dig med de problemer, der kan være i relation til arbejdsskaden og rådgive dig under sagens forløb. DLF i København kan holde øje med, om Arbejdsskadestyrelsens behandling af din sag kører hensigtsmæssigt og retfærdigt og vejlede dig i forhold til en eventuel anke af afgørelsen.

Kontakt Silkeborg Lærerforening

Er du kommet ud for en arbejdsskade anbefaler vi, at du kontakter os. Her kan du få hjælp til anmeldelse  af arbejdsskaden. DLF i København kan hjælpe dig med problemer ift. dækning af behandlingsudgifter og forståelse af sagsgangen i Arbejdsskadestyrelsen.

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af sygemelding, overgang til fleksjob, afsked eller andet, er det meget vigtigt, at du retter henvendelse til kredsen.

Arbejdsskader, hvor der formodes et varigt mén eller nedsat erhvervsevne, sendes via kredsen til Hovedforeningen, hvor et team af konsulenter hjælper med at få den bedst mulige afgørelse af sagen.

Print, udfyld og send dette indberetningsskema  til Hovedforeningen efter aftale med din kreds.