Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Ulykke eller erhvervssygdom?

Når der er en sammenhæng mellem årsagen til en skade og arbejdets udførelse, så er der tale om en arbejdsskade.

En arbejdsskad kan defineres som enten en arbejdsulykke eller som en erhvervssygdom.

Din arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker, din læge skal anmelde erhvervssygdomme.

  • En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller en påvirkning, der er sket indenfor fem dage.
  • En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på mere end fem dage.

Det er altså varigheden af påvirkningen, der afgør definitionen på arbejdsskaden. Hvor længe, du er syg bagefter (følgerne af skaden) er en anden sag.

Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.