Corona

Corona, december 2021

Med en lov fra december er det blevet muligt at afholde indtil 10 arbejdsdage på dagpenge pr. barn under 14 år, hvis ens barn er hjemsendt som følge af Corona. Det kan ske med tilbagevirkende kraft fra 23. november 2021.

Du kan læse mere om det i sideboksen.

Vi ved endnu ikke, hvordan det konkret vil udmøntes i Silkeborg Kommune, men så snart vi ved det, vil vi skrive det her.

 

Her er en kort FAQ over Coronarelaterede emner:

 • Eleverne må ikke møde frem og skal modtage nødundervisning.
 • Skolerne har lukket fra og med onsdag den 15.12 til og med tirsdag den 4.1.
 • Elever og forældre må gerne komme forbi skolen og hente undervisningsmateriale så længe det kan gøres på en forsvarlig måde.
 • Følgende elever må gerne møde frem:
  • Elever der deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven.
  • Elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskolens §11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
  • Kommunen er forpligtet til at etablere nødpasning for følgende grupper:
   • · Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse  eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
   • · Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Nødundervisning følger reglerne om nødundervisning.
 • Fravær fra nødundervisning følger de samme fraværsregler som den almindelige undervisning. Elever, der modtager nødundervisning, har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Hvis skolen vurderer, at en elev ikke deltager aktivt i nødundervisningen, registreres eleven som ulovligt fraværende.
 • Prøver i vinterterminen 2021/22. Der henvises til vinternødprøvebekendtgørelsen på grundskoleområdet og spørgsmål/svar på hjemmesiden.
 • Kommunen opfordrer medarbejderne til at have Coronapas.
 • I kan læse mere her – retningslinjer samt spørgsmål/svar på UVM:

UVM

Medarbejder med hjemsendt barn