Fysisk arbejdsmiljø

Hvad kan du med rette kræve af de fysiske rammer for dit arbejde? Vi har samlet relevante oplysninger til dig vedrørende det fysiske arbejdsmiljø.

Lærerarbejdspladser

Med kravet om fast tilstedeværelse på skolen fra skoleåret 2014/15 er der kommet fokus på indretning af faste lærerarbejdspladser. Når det er forventningen, at en stor del af arbejdet omkring undervisningsopgaverne skal foregå på arbejdspladsen, så stiller det krav til arbejdsstedet og arbejdspladsens indretning. Udover mødelokaler og hvilerum er der behov for individuelle arbejdspladser med adgang til pc, telefon, opbevaring af materialer, osv.

Inspirationsguide

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med bygherrerådgiverne i Bascon a/s udarbejdet en inspirationsguide. Guiden er inddelt i fire afsnit med hver sit tema:

Procesguide:  Hvordan kan man praktisk gribe det an, når man indretter nye arbejdspladser eller ændrer dem, man har.

Indretningsprincipper:  Præsentation af forskellige indretningsmuligheder, der kan understøtte undervisernes kerneopgave.

Eksempler:  Viser med billeder og tekst, hvordan forskellige skoler konkret har indrettet sig.

Lovkrav:  Gennemgår de krav, der gælder for arbejdspladser, og henviser til den relevante arbejdsmiljø- og byggelovgivning.

Vi håber, at materialet kan danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse, AMR, TR og øvrige undervisere om, hvordan der lokalt kan indrettes gode lærerarbejdspladser.

Hent hele inspirationsguiden her

Eller klik på et enkelt afsnit ovenfor for at hente afsnittet i pdf-format.

Du kan læse mere om  det fysiske arbejdsmiløj på DLF's hjemmeside, hvor der også kan findes direkte henvisninger til byggelovgivning, arbejdsmiljølovgivning og branchevejledninger.

Find DLF's hjemmeside her.