MED-systemet

MED-systemet i arbejdsmiljøsammenhæng.

MED-systemet er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet

MED-udvalget er krumtappen i et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Som arbejdsmiljørepræsentant har du en nøglerolle.

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i organisationen. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen og den øverste ledelse i MED-udvalget medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges.

Et godt samarbejde om arbejdsmiljø kan starte med, at man i 
arbejdsmiljøorganisationen bliver enige om, hvordan man gerne vil have, at samarbejdet skal køre, og får afklaret de forventninger, der er til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøarbejdet i MED-systemet

Stort set alle kommuner har samlet organiseringen af samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen og det personalepolitiske samarbejde i MED-systemet. Det skal bl.a. fremgå af MED-aftalen:

  • hvordan den lokale organisering af arbejdsmiljøarbejdet er
  • antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, og hvem de dækker
  • hvilke områder, man har besluttet særligt at arbejde med, både i kommunen og de forskellige sektorer

Aftalens indhold har stor betydning for vilkårene for arbejdsmiljøarbejdet og dermed for medlemmernes trivsel.

Se den lokale MED-aftale i sideboksen.

Det er muligt at få gode ideer til projektsamarbejde på DLF's hjemmeside. 

Retningslinjer i det kommunale områdes samarbejdssystem

At vedtage retningslinjer som forpligter såvel medarbejdere, ledere som arbejdsgiver kan ofte være en god måde at få indflydelse som et kollektiv på. Herunder kan du læse om retningslinjer og se eksempler på, hvordan de kan udformes.

MED-systemet