Undervisning Skolereform

Reformens mål

Folkeskolereformen havde tre nationale mål:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de blver så dygtige, de kan.

2. Folkeskolen skal mindske bnetydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.