Silkeborg Lærerforening Organisationen

Faglig Klub

Faglig klub

Den faglige klub består af alle dine kollegaer, der er medlem af Danmarks Lærerforening og som ikke er ledere.

I den faglige klub kan du og dine kollegaer diskutere alle relevante forhold, uden at ledelsen er til stede. Dog kan personsager ikke drøftes i faglig klub.

Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område.

Faglig klub fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af kredsen. Er der ikke vedtaget en særlig forretningsorden, gælder Danmarks Lærerforenings.

Faglig klubs funktion

Tillidsrepræsentanten repræsenterer sine kolleger ved møde med ledelse, MED-udvalg, bestyrelse, udvalg og ved TR-møder i kredsen. Til disse møder kan tillidsrepræsentanten fremføre medlemmernes synspunkter og ønsker, som tillidsrepræsentanten ofte kender fra faglig klub.

Et emne kan behandles både i faglig klub og i andre af institutionens fora. Når en folkeskole f.eks. skal have principper for frikvarterer, vil emnet både have et pædagogisk og fagligt indhold.

Et eksempel kan være at hvor man på et lærermøde tager udgangspunkt i elevernes trivsel og udbytte af pauserne, har man i faglig klub fokus på de ansattes mulighed for rekreation. En beslutning i faglig klub kan danne udgangspunkt for en retningslinje i MED. En retningslinje i MED vil være bindende for alle parter.

Møder i faglige klub afholdes typisk i fritiden.

Ud over møder i faglig klub, kan tillidsrepræsentanten også afholde medlemsmøder. På medlemsmøderne har ledelsen mulighed for at deltage.

 

Fra Kredsens side forsøger vi at deltage en gang om året i et møde på skolen/arbejdspladsen. Det er af stor værdi for os at møde jer medlemmer og både fortælle, hvad vi arbejder med, men vigtigst at høre om, hvad der optager jer.