Silkeborg Lærerforening Organisationen

Tillidsrepræsentanter

Foreningen tilbyder nyvalgte tillidsrepræsentanter at gennemføre organisationsuddannelsen. Du skal selv melde dig til uddannelsen.

Desuden vil du jævnligt modtage skrivelser, TR-nyt mv. fra Danmarks Lærerforening. Alt sendes via mail, og det er derfor vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse.

TR´s regelgrundlag

De fleste af foreningens tillidsrepræsentanter er ansat i kommuner eller regioner. Silkeborg Kommune er omfattet af en MED-aftale, hvilket sammen med Silkeborg Aftalen beskriver de lokale TR-aftaler. Til højre kan disse aftaler findes.

Til højre er der links til alle relevante aftaler.