Budgetinformation Silkeborg Kommune

Silkeborg Læreforening har i lighed med tidligere år udarbejdet en Budgetinformation for Budget 2024 på skoleområdet. Som normalt tager Silkeborg Lærerforening udgangspunkt i materialet med budgetforudsætningerne og planlægningstallene for bevilling 41, som de blev behandlet og besluttet på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) møde i juni måned. Budgetinformationen indeholder analyser af udvalgte områder samt foreningens kommentarer.

Silkeborg Lærerforenings budgetinformation 2024