Folkeskoleidealet

Danmarks Lærerforening vedtog på kongressen i 2019 et folkeskoleideal. Folkeskoleidealet er lærernes bud på, hvordan folkeskolen skal indrettes.

Idealet beskriver, hvilket fundament skolen bygger på, hvorfor vi holder skole, og hvordan skolens vigtige opgaver skal varetages.

Folkeskoleidealet skal være med til at forstærke den vigtige dialog om pædagogik, faglighed og skolepolitik, og bidrage til at styrke lærernes argumentation for didaktiske valg.

Dialogen om indholdet i idealet skal være med til at styrke den professionelle stemme i debatten om skolens udvikling, både centralt og lokalt.

 

Folkeskoleideal