Arbejdsliv

Aftaler om arbejdstid

Silkeborg Lærerforening har indgået aftaler om arbejdstid med Silkeborg Kommune.

Silkeborgaftalen dækker arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen i Silkeborg. 

Lysbro Aftalen dækker arbejdsforhold for lærere ansat ved specialundervisning for voksne på Lysbro Uddannelsescenter.

Begge aftaler er et suplement til A20.

Desuden er der indgået en aftale omkring uddannelsesvejlederne ved Ungeguiden.

 

Aftaler ses som et vigtig instrument for udførelsen af arbejdet på kommunens skoler. 

Aftaler udtrykker i høj grad tillid til lærerne og understreger vigtigheden af samarbejdet mellem ledere og lærere, når det gælder udviklingen af skolen og samarbejdet om prioriteringen af opgaverne. En arbejdstidsaftale kan sætte fælles rammer for, hvordan lærere og ledere kan lykkes med opgaven på skolerne.