Særligt for Fraktion 4

Program for Fraktion 4's aktiviteter

Fraktion 4's aktivitetsprogram

Hvert halvår udsender udvalget et program via mail til alle medlemmer af fraktion 4, hvor de forskellige aktiviteter, tilmeldingsfrister etc. nøjere beskrives.

Du kan læse mere om tilbuddene i foråretsprogram, der kan findes i sideboksen.

Tilmelding foregår ved at sende en mail til 132@dlf.org

 
Tilmeldingsfristerne fremgår af programmet
 
Vi håber, at du vil gøre brug af tilbuddet, og vi glæder os til at møde dig.
 
Hyggeligt samvær er ikke det værste, vi har.
 
Venlig hilsen Fraktion 4 udvalget 2019

Efterårsprogram 2019 fraktion 4