Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Vi indkalder jer hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling, da vi skal have valgt en ny næstformand som en naturlig konsekvens af formandsvalget.

Da vi planlagde formandsvalget, fravalgte vi i kredsstyrelsen at afholde et eventuelt næstformandsvalg samme aften. Med udgangspunkt i rådgivning fra Danmarks Lærerforening ville vi på denne måde give mulige kandidater bedre rum og tid for at overveje at stille op, hvilket i vores øjne ville give en mere demokratisk proces.

Omvendt er der også et behov for at få valgt en næstformand for at kunne fortsætte foreningens gode arbejde. Som formand har jeg brug for en næstformand som makker og sparringspartner ift. den politiske interessevaretagelse, hvilket en næstformand naturligt er.

Desuden vil der også være brug for en overlevering på sagsbehandling fra vores sagsbehandler til en ny næstformand, da Morten Dalsgaard stopper som fuldtidsfrikøbt sagsbehandler 1. januar 2024, ifølge den aftale, der blev indgået, da Niels Jørgen kom i Hovedstyrelsen.

 Mandag den 27. november kl. 19.00

- med et forventet sluttidspunkt senest kl. 20.00.

Sted: Medborgerhuset sal A, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg.

 

Tilmelding senest torsdag den 23. november til 132@dlf.org

 Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af næstformand.
  3. Evt.

Til alle valg eller afstemninger i forbindelse med generalforsamlinger i Silkeborg Lærerforening, skal man være til stede i lokalet. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt eller brev ifølge §5 i vedtægterne. 

Hvis man ønsker at stille op til posten som næstformand, kan man få et indlæg med i et kandidathæfte. Det skal være sendt til 132@dlf.org senest torsdag den 16. november kl. 12.00, og vil blive sendt ud til alle fredag den 17. november.

Man er også meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger om, hvad et job som næstformand i Silkeborg Lærerforening kan indeholde. Skriv på trst@dlf.org eller ring på 61 69 34 83.

Med venlig hilsen

Trine Falck Steen, formand Silkeborg Lærerforening

Emner

Målgruppe