Ny kredsstyrelse

Logo
Generalforsamling i Silkeborg Lærerforening Der har været afholdt generalforsamling i Silkeborg Lærerforening den 15. marts.

Trine Falck Steen blev genvalgt som kredsformand og Nikolaj Majbækgaard blev genvalgt som kredsnæstformand.
Charlotte Studtmund og Thomas Lund Jørgensen blev genvalgt til kredsstyrelsen og Anne Hammer og Pia Lundstrøm Andersen er nyvalgte i kredsstyrelsen.

Vi takker de fremmødte medlemmer for en rigtig god aften.

Emner

Målgruppe