Inklusion

Inklusion Model Web 1000
DLF har udarbejdet et materiale, som skal understøtte samarbejdet om inklusion lokalt. Formålet er at sikre, at skolens parter får samarbejdet om de væsentlige faktorer, der skal til for at skabe en skole for alle elever.

Hvorfor et inspirationsmateriale for samarbejdet om inklusion?

Dette materiale skal understøtte samarbejdet om inklusion lokalt, så der fremmes drøftelser og laves aftaler om centrale temaer. Dette skal sikre, at skolens parter får samarbejdet om de væsentlige faktorer, der skal til for at skabe en skole for alle elever. En skole der både sikrer elevernes ret til undervisning og tilgodeser lærernes mulighed for at lykkes med en undervisning, der når den enkelte og fællesskabet.

Materialet er formuleret som en række spørgsmål, der skal føre til handlinger og dermed sikre, at ansvaret placeres på rette niveau. Samtidig skal spørgsmålene understøtte, at man på alle niveauer oplever, at arbejdet med inklusion er et fælles anliggende.

Det er formålet, at spørgsmålene skal føre til mere holdbare forandringer. Beslutninger skal træffes tættest på eleven og derfor drøftes lokalt. Hvis der ikke kan findes holdbare lokale løsninger, skal problemer kunne bringes videre til dem, der kan tage ansvar og har beslutningskompetencen. Dette skal sikre, at ingen; hverken elever, lærere, skoler, kredse eller kommuner, står med en opgave, de ikke kan løse.

 

I kan læse hele inspirationsmaterialet i sideboksen.

Samarbejde om inklusion