Silkeborg Lærerforening Organisationen

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 

 

Niels Jørgen Jensen

 

Formand og sagsbehandler     

Hovedstyrelsesmedlem

Trine Falck Steen

 

Næstformand og sagsbehandler

Kongresdelegeret

Morten Dalsgaard                                                                  

Kasserer og sagsbehandler 

Kongresdelegeret

Henrik Steffens                                       

 

Kongresdelegeret

Thomas Lund Jørgensen                         

            

Kongresdelegeret

Charlotte Studtmund Klausen 

 

 Kongresdelegeret

Mai-Britt Holmgaard Bak