Dit job

Afsked og forflyttelse

Det er vigtigt, du ved, hvordan du er stillet, hvis arbejdsgiveren vil opsige dig. Eller hvordan du står, hvis du selv søger din afsked.

Hvis du ønsker det, kan du sige dit job op. Men spørg kredsen, før du gør det, det er nemlig vigtigt, at du kender konsekvenserne af din opsigelse. Hvis du er tjenestemand, kan tidspunktet for din fratræden være afgørende for, hvor stor pensionen bliver resten af livet. Hvis du vil sige op, fordi du er syg, er det ekstra vigtigt at have kredsen som rådgiver.

Ansættelsen kan også blive afsluttet, fordi din arbejdsgiver vil det. Det kan f.eks. være på grund af sygdom, på grund af arbejdsmangel, fordi din chef ikke mener, du er god nok til dit arbejde, eller fordi der er nogle regler, du ikke har overholdt.

Hvis din arbejdsgiver vil fyre dig, er der både frister og procedurer, som skal overholdes. Kontakt den lokale kreds, så snart du føler dit job truet.

Der kan også være tale om en forflyttelse. Er der tale om arbejdsmangel på skolen men ikke i kommunen, så kan der blive tale om tvungen forflyttelse fra en skole til en anden i Silkeborg Kommune. En sådan forflyttelse vil følge de lokale retningslinjer for forflyttelse. Se sideboksen.

Ønsker en lærer frivilligt at flytte skole, så skal retningslinjerne for forflyttelse også følges.

Afsked og forflyttelse