Pension

Står du overfor at skulle på pension, så er det muligt for dig at få råd og vejledning

Står du overfor at skulle på pension, så er det muligt for dig at få råd og vejledning i forhold til at forlade arbejdsmarkedet.

Silkeborg Lærerforening beregner tjenestemandspension for tjenestemandsansatte medlemmer og rådgiver i forhold til, hvornår det vil være fordelagtigt at forlade arbejdsmarkedet set i forhold til løntrin, optjent pension og alder.

Silkeborg Lærerforening tilbyder desuden alle medlemmer at drøfte det at forlade arbejdsmarkedet, når det gælder opgørelses af arbejdstid, optjent ferie, pension og efterløn.

Når det handler om beregning af efterløn, så henviser Silkeborg Lærerforening A-kassen DLF/A. LAKA

Når det handler om konkret beregning af pensionen fra Lærernes Pension, henviser vi til Lærernes Pension. LP

Når du kommer til samtaler angående pension, så er det altid en god ide at medbringe NemID/MitID.