Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. Kontakt kredsen, hvis du ønsker hjælp til dette.

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om, hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Orlov efter fødsel - kontakt kredsen for yderligere information

Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med fulde dagpenge i 46 uger, heraf kan op til 34 uger være med sædvanlig løn.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller/og konkret rådgivning om sammensætningen af din orlov, skal du kontakte kredsen. Du kan finde adresse og telefonnumre under kontakt på denne side .

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. Kontakt din lokale kreds eller læs mere ved at følge linket om ændrede kontingentvilkår til højre.