Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. Kontakt kredsen, hvis du ønsker hjælp til dette.

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om, hvordan I holder den samlede orlov senest 6 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Orlov efter fødsel - kontakt kredsen for yderligere information

Efter fødslen har hver forældre ret til 24 ugers orlov. Med den nye aftale, der trådte i kraft den 2. august 2022, er en del af ugerne øremærkede og en del af ugerne kan overføres til den anden. 

Mor har ret til løn i 14 + 6 uger.

Far har ret til løn i 2 + 7 uger.

Dersuden er der 6 uger med ret til løn som den ene eller anden kan tage eller de kan deles - afhængig af ens overenskomst. 

Når du får fuld løn under orloven, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene. Det kaldes refusion. Du skal først selv søge barselsdagpenge, når din løn stopper.

Din arbejdsgiver melder til Udbetaling Danmark, at din løn stopper, og så modtager du automatisk et brev om, at du skal søge barselsdagpenge. Det kan de tidligst gøre på din første dag uden løn. Du kan ikke søge på forhånd.

Du skal have søgt barselsdagpenge, senest 8 uger efter din løn er stoppet. Hold derfor øje med, at du får brevet, så du kan søge, før fristen udløber. 

Har du ikke fået brevet fra Udbetaling Danmark, kort efter lønnen stopper, kan du spørge din arbejdsgiver, om de har meldt dit lønstop. Du får nemlig ikke noget brev med adgang til at søge, før din arbejdsgiver har givet besked til Udbetaling Danmark.

 

Hvis I skal overdrage orlov til hinanden, kan I først gøre det, når barnet er født. Det skal gøre på cpr. nummer via dette link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/barsel-loenmodtagere-ny-orlovsmodel?frm4=micro-articles-list-27ad65a3-0053-440c-a90c-f84d1eed07a3&frm8=micro-articles-list-fc3affb1-73c9-45da-9419-99151b0dcb43

Her kan du også læse om flere andre ting bl.a. forlængelse af orloven.

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller/og konkret rådgivning om sammensætningen af din orlov, skal du kontakte kredsen. Ring til os på 86 81 69 00 eller skriv en mail. 

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. Kontakt din lokale kreds eller læs mere ved at følge linket om ændrede kontingentvilkår til højre.