Dit job

I knibe

Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Uanset hvad er dette en ubehagelige situation, og kredsen står klar til at hjælpe dig.

I knibe

Hvis du kommer i knibe, har din arbejdsgiver forskellige sanktionsmuligheder. Danmarks Lærerforening og Silkeborg Lærerforening kan hjælpe dig.

Afsked og forflyttelse

Tjenstlige problemer kan føre til at arbejdsgiveren vil opsige dig eller forflytte dig til en anden skole.

Tjenstlig samtale

Hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale, er din leder formentlig utilfreds med noget. Du bør hverken møde uforberedt eller komme alene. Tag tillidsrepræsentanten eller en anden med som bisidder. Du kan også kontakte den lokale kreds, hvis du oplever, at du personligt er ved at komme i klemme.

Tjenstlig sanktion

Du kan begå tjenesteforseelse ved at gøre noget, du ikke må eller ved at forsømme at gøre noget, du har pligt til. Hvis du har begået tjenesteforseelse, kan din leder påtale det. En påtale er ikke en egentlig sanktion, men en løftet pegefinger, hvor du skal gøre dit bedste for at rette op på det, din leder er utilfreds med.

Politianmeldelse

Danmarks Lærerforening hjælper dig, hvis du bliver beskyldt for at have gjort noget strafbart. Det gør vi, uanset om beskyldningerne er rigtige eller uretfærdige. Vi kan kun hjælpe dig, hvis der er tale om forhold, som har med arbejdet at gøre.

Hvis du oplever, at du er ved at komme i klemme, skal du kontakte den lokale kreds.