Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Anmeldelse af arbejdsskade

Det er vigtigt, at arbejdsskader bliver anmeldt korrekt, og absolut senest inden der er gået et år.

  • Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til sit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet videregiver sagen til Arbejdsskadestyrelsen, hvis skaden har varige følger.
  • Din læge eller tandlæge skal anmelde en formodet erhvervssygdom til Arbejdsskadestyrelsen og til Arbejdstilsynet.

Der er dog visse undtagelser for anmeldepligten, og i sidste ende er det dit eget ansvar, at skaden anmeldes. Du kan, om nødvendigt, selv anmelde skaden på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Højst tre uger efter anmeldelsen skal du modtage et kvitteringsbrev. Hvis det ikke sker, kan det være tegn på, at skaden ikke er anmeldt korrekt.

Hvad sker der efter anmeldelsen?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler arbejdsskadesagen og træffer afgørelse om, hvorvidt skaden kan anerkendes og hvilken erstatning, du i givet fald har krav på.

Kontakt kredsen

Er du kommet ud for en arbejdsskade anbefaler vi, at du kontakter Silkeborg Lærerforening. Her kan du få hjælp til anmeldelse  af arbejdsskaden, problemer ift. dækning af behandlingsudgifter og forståelse af sagsgangen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af sygemelding, overgang til fleksjob, afsked eller andet, er det meget vigtigt, at du retter henvendelse til kreds 132.

Arbejdsskader, hvor der formodes et varigt mén eller nedsat erhvervsevne, sendes via kredsen til Hovedforeningen, hvor et team af konsulenter hjælper med at få den bedst mulige afgørelse af sagen. Brug dette indberetningsskema.