Dit job Ferie

Ferie for deltidsbeskæftigede

For deltidsbeskæftigede er der særlige forhold ved optjening og afvikling af ferie

Hvis du er deltidsbeskæftiget, vil den løn, du modtager i ferien være den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, dog beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.  Så har du været på eks. 80% på optjeningstidspunktet, men er på fuld tid på afholdelsestidspunktet, får du 80% af din nuværende løn. 
 

Hvis du fratræder din stilling, vil du få et feriekort, der er beregnet som 12,5 % af den løn, du fik i optjeningsåret.