Dit job Ferie

Ferie for deltidsbeskæftigede

For deltidsbeskæftigede er der særlige forhold ved optjening og afvikling af ferie

Hvis du er deltidsbeskæftiget, vil den løn, du modtager i ferien, være beregnet som den du løn, du fik umiddelbart før ferien. 

Det gælder, uanset om du har haft en højere beskæftigelsesgrad i optjeningsåret, som er det foregående kalenderår.

Hvis du fratræder din stilling, vil du få et feriekort, der er beregnet som 12,5 % af den løn, du fik i optjeningsåret.