Dit job Ferie

Sygdom før og i ferien

Her kan du læse, hvilke regler der gælder, hvis du er syg, når ferien begynder, eller hvis du bliver syg i løbet af ferien

Du bliver syg inden ferien påbegyndes:

Syg inden ferien betyder, at du er blevet syg før arbejdstids begyndelse på din første feriedag. 

Du har ikke pligt til at påbegynde din ferie, fordi sygdom inden din ferie er det, der hedder en feriehindring, og du har derfor ret til at holde din ferie på et andet tidspunkt.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom.

Du kan dog også vælge at holde din ferie alligevel, hvis du fx har booket en ferie og vælger at tage af sted, selvom du er syg. Er du syg op til ferien og vælger at afvikle ferie trods sygdom, skal du huske at meddele din arbejdsgiver, at du raskmelder dig og holder din ferie.

Hvis du er sygemeldt på første feriedag og bliver rask, inden din ferie er udløbet, skal du huske at melde dig rask og holde den resterende del af din planlagte ferie. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at holde din udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding. Hvis det skal lade sig gøre, så er det noget din arbejdsgiver skal godkende. Kontakt din arbejdsgiver for nærmere aftale.

Du bliver syg efter ferien er påbegyndt:

Hvis du bliver syg efter feriens begyndelse, er det muligt at få erstatningsferie - men først efter en karensperiode.

Reglerne betyder konkret, at hvis du har optjent fuld ferie – det vil sige (mindst) 25 dages ferie – har du mulighed for erstatningsferie efter 5 sygedage i løbet af din ferie. De 5 dage tælles både fra uge 7 og i juli her i Silkeborg Kommune. Desuden tæller katantæne i forbindelse med Corona også med her. 

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom. Som udgangspunkt stilles der desuden krav om en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommenog dens forventede varighed. Derfor skal du kontakte din egen læge på 1. sygedag og få lavet en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale for. Din ret til erstatningsferie indtræder tidligst fra det tidspunkt, hvor du har kontaktet din arbejdsgiver.