Dit job Ferie

Ferie og Barsel

Når du er på barsel, er der særlige regler for afvikling og optjening af ferie. Du bør kontakte din tillidsrepræsentant eller kredsen for at få præcis rådgivning.

Afvikling af ferie i forbindelse med barsel eller adoption

Som hovedregel kan du ikke afvikle ferie under barsels- og/eller adoptionsorlov. Det gælder både moderen og faderen. Barsels- og/eller adoptionsorlov er en såkaldt feriehindrende begivenhed.

Hvis din barselsorlov helt eller delvist løber ind over den fastsatte ferieperiode, vil du derfor have ferie til gode. Den skal om muligt holdes efter orlovens afslutning. Hvis det ikke kan ske inden ferieårets afslutning, kan du enten få feriegodtgørelsen udbetalt, eller du kan aftale med din skoleleder, at ferien flyttes til næste ferieår.

Foreningen anbefaler, at du aftaler feriens placering inden barsels- eller adoptionsorlovens begyndelse. 

Optjening af ferie

Mens du holder barselsorlov, optjener du ferie til det efterfølgende ferieår, hvis du fortsat er ansat hos samme arbejdsgiver.

Hvis du skifter job, skal du have et feriekort. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 % af lønnen. For den del af barselsorloven, hvor du modtager dagpenge, beregnes feriegodtgørelsen alene af det pensionsbidrag, der indbetales til Lærernes Pension.