Dit job Ferie

Ferie og fratrædelse

Hvis du skifter job – eller hvis du forlader arbejdsmarkedet - er der nogle ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med ferie.

Husk feriekort

Ferie optjenes i kalenderåret og afvikles i ferieåret, som går fra 1. maj til 30. april. Hvis du skifter job, skal du have et feriekort fra din gamle arbejdsgiver for den del af ferien, som du ikke har afholdt, inden du fratræder.

Et eksempel

Har du været ansat hele kalenderåret 2014, kan du holde 5 ugers ferie med løn i ferieåret, der går fra 1. maj 2015 til 30. april 2016.

Hvis du fratræder den 31. juli 2015, har du sikkert afviklet 3 eller 4 uger i skolesommerferien af den ferie, du optjente i 2014. Når du fratræder, skal du have et feriekort på resten, dvs. 1 eller 2 uger.

Du har også optjent ferie i det kalenderår, hvor du fratræder. Det er den ferie, du skal bruge i det følgende ferieår. Hvis du fratræder den 31. juli 2015, har du optjent 7/12 af 5 ugers ferie, som skal bruges i det ferieår, der starter den 1. maj 2016. I april måned 2016 får du et feriekort tilsendt for denne del af din ferie. 

Aftal med din nye arbejdsgiver

Det er vigtigt at have styr på, hvor meget ferie du har tilbage i ferieåret, og hvor mange feriepenge, du skal have. Derfor bør du ved ansættelse i en ny stilling altid sørge for at få dine ferieforhold på plads i forhold til den nye arbejdsgiver.

Efterløn og pension

Hvis du fratræder for at gå på efterløn, får du ferietilgodehavende for det aktuelle ferieår på et feriekort. I april før det nye ferieår begynder, får du et feriekort for det, du har optjent til afvikling på det tidspunkt.

Hvis du fratræder med pension uden at få efterløn og forlader arbejdsmarkedet, får du al tilgodehavende feriegodtgørelse udbetalt ved fratrædelse.